Reval elekter

Et igapäevane elu ja tõõ sujuks tõrgeteta ja mugavalt pakume professionaalset abi ja teenust korteriühistute elektripaigaldiste renoveerimisel ja hooldamisel.

  • Elektripaigaldiste ülevaatus ja vajalike tööde kindlakstegemine.
  • Vastavalt eeskirjadele ja Teiepoolsetele soovidele hinnapakkumiste esitamine.
  • Elektripaigaldiste renoveerimistööde teostamine.
  • Elektripaigaldiste kontrollmõõtmiste teostamine.
  • Elektripaigaldiste ettevalmistamine ja esitamine ”korraliseks tehniliseks kontrolliks”. (Elektriohutusseadus näeb ette, et kõigis elektripaigaldistes tuleb läbi viia tehniline kontroll). Korras elektripaigaldistele väljastatakse ”nõuetekohasuse tunnistus”
  • Avarii, elektrihooldus ja käidulepingute sõlmimine.
  • Elektritööd korterites.

Omame pikaajalist kogemust kortermajade elektripaigaldiste renoveerimise ja edaspidise ekspluatatsiooni osas. Pakume Teile erinevaid töökindlaid lahendusi koridoride ja keldrite valgustuse ning elektrikilpide remondil.

Töid on võimalik teostada osade kaupa, alustades kõige enam remonti vajavast osast.

Renoveerimise hind sõltub maja tüübist, korterite arvust, tööde mahust ja tööde keerukusest, vahemikus 300-3000 kr korteri kohta.

Elektrihoolduse, avarii ja käidulepingu hinnaks kujuneb vahemik €0.3-€1 korteri kohta kuus, olenevalt maja tüübist ja tellitava teenuse mahust. Võimalik on tellida käidukorraldaja teenust ka eraldi.

Soovi korral pakume ka santehniliste süsteemide remonti ja hoolduslepinguid meie partnerfirmade poolt.

Pakkumise eelduseks oleks vaja teostada elektripaigaldise ülevaatus ja saada Teiepoolsed soovid ja nõudmised.


Meeldivale koostööle lootes.

Urmas Objartel

Juhatuse liige

OÜ Reval Elekter

tel. 6533100, 5175458

Tammsaare tee 127-5, Tallinn

e-mail: info@revalelekter.ee